ARII TERAPEUTICE

De peste douăzeci de ani compania Geneva Romfarm International importă, înregistrează, promovează şi distribuie în România, unele dintre cele mai inovatoare tratamente existente.
Având experiență într-un vast domeniu, de la medicină generală, la sarcini foarte specializate de introducere a unor medicamente revoluţionare pentru bolile rare, compania GRFI are o înaltă reputație în opinia medicilor, autorităţilor de sănătate şi asociaţiilor de pacienţi.
Considerăm că, prin promovarea şi menţinerea legăturilor strânse cu asociaţiile de pacienţi şi cu cele profesionale, atingem un nivel de apreciere ridicat, acesta jucând un rol activ în modul în care compania acţionează şi reacţionează la schimbările de mediu.
De asemenea, credem în responsabilităţile noastre etice şi civice de a educa şi de a colabora cu toate părţile interesate.

Geneva Romfarm International a creat și dezvoltat piața pentru medicamente orfane, terapii dedicate afecțiunilor rare, precum Hipertensiunea Arterială Pulmonară (HTAP) și Scleroza Multiplă (SM).

“Medicamentele orfane” sunt acele produse farmaceutice folosite pentru prevenirea sau tratarea afecțiunilor rare care pun în pericol viața sau diminuează considerabil calitatea ei. Sunt “orfane” pentru că există un interes scăzut pe piață pentru dezvoltarea și promovarea lor, fiind medicamente adresate unui număr mic de pacienți care suferă de afecțiuni foarte rar întâlnite.

CARDIOLOGIE / PNEUMOLOGIE / BOLI RARE
Hipertensiunea Arterială Pulmonară
TRACLEER©
Crearea și dezvoltarea pieței
Lansarea de campanii de informare în rândul părților interesate
Inițierea de programe de screening pentru depistarea pacienților
Rol important în susținerea înființării programului național de tratament al HTAP
OPSUMIT©
Inclus, din noiembrie 2015, în Programul național de tratament al HTAP

REUMATOLOGIE / BOLI RARE
Ulcere digitale din sclerodermie
TRACLEER©
Crearea și dezvoltarea pieței
Lansarea de campanii de informare în rândul părților interesate
Inițierea de programe de screening pentru depistarea pacienților
Rol important în susținerea înființării programului național de tratament al ulcerlor digitale

AFECȚIUNI NEURODEGENERATIVE
Scleroza Multiplă
REBIF©
Atingerea nivelului de 30% cotă de piață în primul an de la lansare ca una dintre cele mai bune terapii de pe piață
Stabilirea unor legături puternice cu Asociația Pacienților cu SM
Rol important în susținerea înființării programului național de tratament al SM

INFERTILITATE
Fertilizare in-Vitro (FIV)
GONAL-F©, LUVERIS©, CETROTIDE©, OVIDREL©
Schimbarea comportamentului medicilor prin introducerea primului produs biotehnologic in FIV
Lider de piață
Rol important în susținerea înființării programului național de compensare a medicației pentru FIV

TERAPIE INTENSIVĂ
Anesteziologie
SEVORANE©, FORANE©, PROPOFOL©, FENTANYL©, BUPIVACAINE©
Lider de piață
Introducerea unui concept nou și a noilor ghidurilor de folosire a produselor volatile în anesteziologie
Colaborare profesională cu Societatea de Anesteziologie (sesiuni de instruire, lucrări practice)
Dotare cu echipament: pompe de infuzie, reactivi, aparate de monitorizare

MEDICINĂ GENERALĂ
Antibiotice
KLACID©
Introducerea pe piață a unei noi generații de macrolide
Rol major în schimbarea abordării terapeutice a tratamentului ulcerului peptic

PEDIATRIE / NEONATOLOGIE
SIMILAC©, BERACTANT©, PHENEX©, FERROGRADUMET©, VIDAYLIN©
Introducerea de noi produse destinate copiilor
SURVANTA©
Introducerea pe piață a produsului Surfactant indicat în mucoviscidoză

BOLI INFECȚIOASE
HIV-SIDA
NORVIR©, KALETRA©
Introducerea de terapii revoluționare în România
Crearea de legături strânse cu asociațiile de pacienți

PSIHIATRIE
RISPERDAL©, HALDOL©
Prezență importantă și activă pe piața antipsihoticelor 

DERMATOLOGIE
NIZORAL©, RAPTIVA©, SELSUN©
Prezență importantă și activă pe piața antipsihoticelor 

UROLOGIE
HYTRIN©
Prezență foarte activă și de succes în domeniul urologiei

NUTRIȚIE ENTERALĂ ȘI TERAPII ONCOLOGICE PALIATIVE
PULMOCARE©
Introdus cu succes, conține o formula bogată în calorii și un nivel scăzut de carbohidrați, este menit să ajute la scăderea producției de dioxid de carbon, care ajută pacienții cu boli pulmonare obstructive cronice (BPOC), cu fibroză chistică (mucoviscidoză) sau deficiență respiratorie