MODELUL DE AFACERI

Informații despre piață

Aptitudini și puncte forte ale GRFI
Date de proprietate
Cadru: Autorități din domeniul Sănătății
Programe Naționale de Sănătate
Lideri de opinie
Analiză / Strategie Competițională
Cercetare de Piață

Acțiuni și rezultate
Produse farmaceutice introduse, poziționate și dezvoltate cu succes
Istoric: peste 100 de produse introduse și promovate de catre GRFI în România

Strategia de introducere a noilor produse

Aptitudini și puncte forte ale GRFI
Model strategic
Comunicare și materiale promoționale
Creștere progresivă a gradului de conștientizare
Cerințe legale
Parteneriate și colaborări cu liderii de opinie

Acțiuni și rezultate
Introducerea a peste 100 de produse farmaceutice noi pe piața din România
Adaptare continuă a strategiei pentru fiecare medicament
Experiență în 12 arii terapeutice

Înregistrarea produselor și stabilirea prețului

Aptitudini și puncte forte ale GRFI
Experiență în întocmirea, depunerea și revizuirea documentației de înregistrare
Cunoașterea procedeelor de înregistrare și stabilire a prețului
Adaptarea documentației EMEA / FDA

Bune relații de colaborare cu instituțiile implicate în înregistrarea produselor farmaceutice
Studii de cost / eficiență, cooperare cu companiile de studii clinice

Acțiuni și rezultate
Înregistrarea a peste 100 de produse farmaceutice noi pe piața din România
Atribuirea prețului pentru toate produsele introduse in 12 arii terapeutice
Obținerea de rezultate pozitive pentru cele peste 200 de cerinţe de reglementare depuse la Agenţia Naţională a Medicamentului (produse, variații, adăugiri, forme farmaceutice)

Promovarea produsului și crearea mărcii

Aptitudini și puncte forte ale GRFI
Poziționarea produsului
Experiență dovedită în crearea mărcilor
Organizarea de evenimente
Toți reprezentanții medicali sunt medici
Acoperire teritorială completă
Vizibilitate până la nivel de pacient
Colaborare cu asociațiile de pacienți

Acțiuni și rezultate
Medicamente introduse în Programe Naționale de Sănătate, în sistem gratuit pentru pacienți sau cu nivel ridicat de compensare a prețului
Monitorizarea continuă a modelelor de prescripție
Recomandări obținute de la diverse societăți medicale
Produse promovate de la lansare până la nivel de lider de piață: imunomodulatoare, antiinfectțioase incluzând antibiotice și tratamentul HIV, anestezice, produse de nutriție etc.

Logistică și distribuție

Aptitudini și puncte forte ale GRFI
Activități de import
Coordonarea inventarului de depozit
Conducerea activităților de custodie
Activități de suport pentru pacienți

Acțiuni și rezultate
Efectuarea tuturor activităţilor de la formalităţi vamale până la nivel de utilizator / depozit
Nivel anual de vânzări de ordinul milioanelor de dolari
Acordare de suport pacienților (monitorizare, investigații, consultanță) pentru produse specifice